Αψαράς, Θεοφάνης και Νεκτάριος

Αψαράς, Θεοφάνης και Νεκτάριος
(16ος αι.). Αδελφοί μοναχοί από τα Ιωάννινα. Οι δύο αδελφοί, επιθυμώντας να ζήσουν ασκητική ζωή μακριά από τον κόσμο, κατέφυγαν στα Μετέωρα όπου ίδρυσαν το μοναστήρι του Βαρλαάμ. Η Ανατ. Εκκλησία τους ανακήρυξε άγιους και τιμά τη μνήμη τους στις 17 Μαΐου. Δεν είναι γνωστό πότε γεννήθηκαν. Ο πρώτος πέθανε το 1544 και ο δεύτερος το 1550.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”